Xin chào và hoan nghênh bạn đến với Batters Bybrooklyn – nơi chia sẻ đam mê và yêu thích về ẩm thực miền Bắc. Trang web này được quản lý bởi Giả Duy Mỹ và dưới đây là những điều khoản và điều kiện mà bạn cần phải tuân thủ khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Chấp nhận điều khoản

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web Batters Bybrooklyn, bạn đồng ý tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trong tài liệu này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web này.

Sử dụng trang web

Bạn đồng ý chỉ sử dụng trang web Batters Bybrooklyn cho các mục đích hợp pháp và theo đúng các điều khoản được quy định. Bạn không được sử dụng trang web này để thực hiện bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào.

Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi nội dung trên trang web Batters Bybrooklyn, bao gồm nhưng không giới hạn các bài viết, hình ảnh, video và đồ họa, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên thứ ba. Bạn không được sao chép, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào từ trang web này mà không có sự cho phép trước từ chúng tôi.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và thực hiện các biện pháp bảo mật phù hợp để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc sử dụng không đúng cách thông tin của bạn.

Liên kết đến bên thứ ba

Trang web Batters Bybrooklyn có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các chính sách bảo mật của các trang web đó.

Thay đổi và cập nhật

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có các thay đổi được coi là sự chấp nhận của bạn đối với các thay đổi đó.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​về các điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

Bằng cách sử dụng trang web Batters Bybrooklyn, bạn đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trên. Cảm ơn bạn đã ghé thăm và thưởng thức nội dung trên trang web của chúng tôi!