Chào mừng bạn đến với Batters Bybrooklyn – nơi chia sẻ đam mê và sự yêu thích về ẩm thực miền Bắc. Chúng tôi, dưới sự quản lý của Giả Duy Mỹ, cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tạo ra một môi trường trải nghiệm trực tuyến an toàn và đáng tin cậy. Chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi được thiết kế để giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin, hoặc tham gia các hoạt động khác trên trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin khác mà bạn chia sẻ tự nguyện với chúng tôi.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn và để tùy chỉnh và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để gửi thông tin quảng cáo và tiếp thị, nhưng chỉ sau khi nhận được sự đồng ý của bạn.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và thực hiện các biện pháp bảo mật phù hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát hoặc sử dụng không đúng cách của thông tin cá nhân của bạn.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba chỉ trong phạm vi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn, như đối tác cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba thực hiện các chức năng liên quan đến hoạt động của chúng tôi.

Quyền lợi và lựa chọn

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp dưới đây. Bạn cũng có quyền từ chối nhận bất kỳ thông tin tiếp thị nào từ chúng tôi.

Sự đồng ý

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật này.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

Chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi có thể được cập nhật và điều chỉnh theo thời gian. Vui lòng kiểm tra lại trang web này định kỳ để cập nhật về bất kỳ thay đổi nào.